Meia Lua - Uniformes militares - uniforme militares, pmmg, exercito